Duurzaam Product

Kurk is een duurzaam product

Kurk is een volledig natuurlijk product. Bij de groei ervan wordt CO2 omgezet naar zuurstof, de bomen worden niet gekapt, maar de kurkbast wordt er afgeschild zodat de volgende laag kurk weer aan kan groeien.

De kurkeik is lid van de eikfamilie waarvan kurk wordt geoogst. Deze bomen kunnen wel 200 jaar oud worden waarbij 16 x de bast geschild kan worden. Kurkeiken spelen ook een belangrijke rol voor het leven van verschillende diersoorten; In kurkbossen leven zo'n 160 vogelsoorten, 37 zoogdiersoorten en 24 reptielensoorten. Zo dragen de kurkbossen bij tot een bijzonder ecologisch terrein.

Klimaatverandering

Het behouden, aanplanten en oogsten van kurk heeft een zeer gunstige invloed op het terugdringen van het broeikaseffect. Studies hebben aangetoond dat alleen al de kurkbossen wereldwijd ongeveer 10 miljoen ton CO2 per jaar opnemen. Bovendien wordt de opgenomen CO2 opgeslagen in de kurk en blijft daar zolang de kurk intact blijft.

Kurkeiken in de strijd tegen de oprukkende woestijnen

De kurkeik speelt een fundamentele rol in het tegengaan van de oprukkende woestijnen doordat het bijdracht aan het fixeren van de grond en organisch materiaal. Hierdoor is er minder erosie en verdampt er minder water. In verschillende Noord-Afrikaanse landen staan kurkbossen aan de rand van de woestijn als trouwe grensbewakers.

Het cultiveren en oogsten van kurk zorgt tegelijkertijd ook voor een behoorlijke werkgelegenheid. Volgens het WNF zijn alleen al in het Middellandse zeegebied meer dan 100.000 mensen werkzaam in directe productie of verwerking van kurk.

Duurzaam
Kurk is een duurzaam product. Zo om de 12 jaar kan een kukrkboom geschild worden.
Kurk heeft een sterk isolerend vermogen. Niet alleen qua geluid maar ook qua warmte, dit kan aanzienlijk schelen in uw stookkosten.
Kurkbossen nemen zo'n 10 miljoen ton CO2 per jaar op.
Rond het Middellandse zeegebied zijn zo'n 100.000 mensen werkzaam in de productie van kurk .